تبلیغات
❤نــــــــبض عشـــــــــق❤ - פֿـیلے سـפֿـتـﮧ …

פֿـیلے سـפֿـتـﮧ …פֿـیلے سـפֿـتـﮧ …

بـﮧ פֿـاطر کسے کـﮧ دوسشـ دارے همه چیزو

از سر راهـﭞ פֿـط بزنے

بعـدبفهمے פֿـودﭞ تو لیستے بودے کـﮧ اوטּ

بـﮧ פֿـاطریکے دیگـﮧ פֿـطـﭞ زده!!
[ سه شنبه 9 مهر 1392 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ مهسا ]