تبلیغات
❤نــــــــبض عشـــــــــق❤ - میدانی چقدر سخت ...

میدانی چقدر سخت ...
✘..
می دانــــی چقــــدر ســـخت اســـت كه مـــن باغـــم قلـــم بـــردارم
با بغــــض واژه هـــــــایم را انتخــاب كــنــم
وبا اشــكـــ آن هارا بنــویســـم
وتـــو با خنـــده آن هـــارا بخوانـــی؟
می دانــــی ✘..؟؟؟

[ دوشنبه 10 آذر 1393 ] [ 12:21 ب.ظ ] [ مهسا ]